ÖZEL ÇAĞLAR İLK VE ORTA OKULU
2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ UYGULAMA ETKİNLİKLERİ


Özel Çağlar Okulları Matematik ve İngilizce ağırlıklı programını sürdürmektedir.
Küreselleşen bir dünyada diğer toplumlarla da kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin gelişmesi adına her öğrenci en az ikinci bir yabancı dili öğrenmesi bir ihtiyaç haline gelmektedir.
Dil öğrenmek bir amaç olmaktan daha çok öğrencinin uluslararası alanlarda kendini rahat ifade edebilmesi bakımından bir araç olmaktadır.
Yabancı Diller Bölümü olarak öğrencilerimizi birinci yabancı dil İngilizce, ayrıca öğrencilerimize Almanca veya İspanyolca arasından tercih yaptırılarak ikinci bir yabancı dili etkin şekilde öğrenmeleri sağlanarak Çift Dilli olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Küreselleşen bir dünyada diğer toplumlarla da kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin gelişmesi adına en az ikinci bir yabancı dilin önemi her geçen gün artmakta ve bir ihtiyaç haline gelmektedir. Dil öğrenmek bir amaç olmaktan çok bireyin kişisel özelliklerini ön plana çıkarması adına bir araç olmakta ve bu sayede birey kendini uluslararası alanlarda rahat ifade edebilmektedir.
Kendilerini sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde rahatlıkla ifade eden, bilgili, açık fikirli, duyarlı, sorgulayan, düşünen öğrenciler yetiştirme hedefiyle Çağlar Koleji olarak bilingual (çift dillilik) bir eğitim-öğretim programını benimsemekteyiz.

Kurumumuzda Almanca ve İspanyolcayı 2. yabancı dil olarak 4.cü sınıftan 8.ci sınıflara kadar tüm öğrencilerimizin öğrenimine sunuyoruz.
Seçmiş olduğumuz ders kitaplarımızın tamamı uluslar arası dil sertifikasına uygun olarak hazırlanmıştır.

Anasınıflarında, taklit öğrenme anlamına gelen “Total Physical Response” aktif olarak kullanılmaktadır.
Eğitimin her kademesinde dersler, yazma çalışmaları, okuma, konuşma ve dinleme etkinlikleriyle şekillenmektedir. İngilizce grameri ve zaman kavramları; diyaloglar, sınıf aktiviteleri, drama çalışmaları, hikaye anlatım çalışmaları, hikaye tamamlama aktiviteleri, online kelime oyunları, sunumlar ve çeşitli projeler ile verilmekte, böylece öğrencilerin dili yaşayarak, uygulayarak ve bilhassa severek öğrenecekleri bilinmektedir.
Bunları gerçekleştirirken de dünya çapında en çok uygulanan “Communicative Approach” denilen iletişimsel yöntem derslerimizde aktif olarak uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, İngilizce’yi günlük hayatında kullanabilmelerini sağlayabilmek için Ana dili İngilizce olan ülkelere eğitim amaçlı yaz ve kardeş okul gezileri düzenleyerek her öğrencinin bir kardeş öğrenci ile mektuplaşması sağlanmaktadır.


3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrencilerin genel kültürlerini ve İngilizce'ye olan ilgilerini artırmak amacıyla “Quiz Show” lar düzenlenmekte, öğrencilerin düşünme,konuşma ve yazma becerileri geliştirilmekte ayrıca ”Question of the Month” yarışması yapılmakta ve “Native” destek verilmektedir.
Ayrıca Kulüp Derslerimizde kelime kavratma ve bilgilerini pekiştirmek amaçlı olarak da“Scrabble ve Taboo” vs turnuvaları düzenlenmektedir. Sınıf içi ve sınıflar arası yapılan bu yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmektedir.

Bölümümüz tarafından öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini uluslararası alanda belgelemek ve onlara sınav tecrübesi kazandırmak amacıyla, İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'ne bağlı, dil testleri konusunda uzman Cambridge ESOL Kuruluşu tarafından hazırlanan Cambridge Young Learners English Tests (3. sınıflar için Starters, 4. sınıflar için Movers ve 5. sınıflar için Flyers), Key English Test (6. sınıf) ve Preliminary English Test (7-8. sınıflar) sınavlarına yönelik düzenli çalışmalar yürütülmektedir
Aynı çalışmalar, 8.sınıf öğrencilerimizin TEOG sınavları için de titizlikle gerçekleştirilmekte ve bu doğrultuda tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından çoklu kaynaklar aracılığıyla öğrencilerimizin test tekniği geliştirilip hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimizin dil eğitimini görsel ve işitsel olarak da desteklemek amacıyla düzenli olarak İngilizce dublaj-altyazılı film gösterimi yapılmaktadır. Öğrenciler sadece film izlemekle kalmayıp aynı zamanda filmlerle ilgili çeşitli aktiviteler yaparak pratik öğrenmeleri pekiştirilmektedir.
Anasınıfından 8. Sınıfa kadar öğrencilerimiz yabancı dil adına öğrenmiş olduklarını, sınıflarda ve koridorlarda bulunan “English Corner” panolarında hazırladıkları çeşitli projelerle sergilemektedirler.

Yıl sonunda ise anasınıfından itibaren 7. sınıflara kadar tüm öğrencilerimiz, sınıflar için belirlenen tarihlerde düzenlenen “Yabancı Diller Gecelerinde” çeşitli dramalar, skeçler, bilgi yarışmaları, korolar vs çeşitli etkinlikler sergileyerek, yabancı dil şenliği düzenlenecektir.
Başarı, daima, "Başaracağım" diyerek hedeflerini takip edenlerin olmaktadır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ