Hizmet İçi Eğitim (Öğrenen Kurum Olma) FaaliyetleriKurumun yenileşme ve gelişme ihtiyacına yönelik konuları belirleme,

Konuların, dağılımını sağlama ve planlama

Yıllık Çalışma Planına uygun olarak konuların paylaşma,

Stratejik iyileştirmeler için haftalık toplantılar düzenleme,