Kurum Kültürümüz ve İlkelerimiz


Çağlar Proje Okulları’nın kurucusu Yusuf Korkmaz ,Eğitim müfettişliğinde geçirdiği yıllarda, değişen dünyanın, değişen koşullarına göre öğrenci yetiştirmek üzere, dikkate değer, uygulanabilir, kalıcı eğitim modelleri oluşturmuştur.

Kurucumuz, düşünce üreterek, öğrenmeyi öğrenme ilkesiyle Projelendirme Temelli Eğitim Modeli’ni (Proje Temelli öğrenme Modeli) geliştirmiş ve bu eğitim modelini kendi kurduğu okulda uygulamaya koymak üzere ve 2012-2013 öğretim yılında Çağlar Proje Okulları’nı kurmuştur.

Nereye gittiğini bilen bir kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir diyor bir düşünür. Çağlar Proje Okulları, kurucusu Yusuf Korkmaz ve aynı eğitim anlayışına sahip donanımlı kadrosunun, eğitimdeki büyük hedeflerine nasıl gideceğini bilen ve bu doğrultuda yolların önünde açılacağına güveni tam olan çağdaş yenilikçi bir okuldur.

Okul içindeki her çalışanın, sağlıklı bir demokratik ortamda özgürce sorumluluk alması, demokratik anlayışın örnek uygulamasını göstermiştir. Geliştirilebilir adalet duygusunun küçük yaşlarda demokratik yönetimlerde kazandırılacağına inanan Çağlar Proje Okullarına göre, öğrenci, demokratik olmayı, öğrenilebilir bir ortamda yaşayarak deneyimlemektedir.