EĞİTİM POLİTİKASI GELİŞTİRME


Proje temelli öğrenme alışkanlığı kazanma,

Çağlar Eğitim Kurumlarını marka değerine ulaştırma,

Öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkaran eğitim-öğretim programlarını uygulama,

Kararlara katılımı en üst düzeye çıkarma,

Türkçenin düzenli kullanılmasını sağlama,

İçinde yaşadığı çevreye duyarlılık kazandıracak projeler üretme,

Atölyeleri etkili kullanma, açık sınıflar uygulamasını yaygınlaştırma,

Her öğretim yılı sonunda bilim ve sanat şenliği düzenleme,

Proje Temelli Öğrenme Uygulamaları


Okul öncesi eğitimle birlikte ilkokul temel eğitim, orta okul, ilgi ve yeteneklerine uygun yönlendirmeli eğitim, lise ve dengi okullar. alan eğitimi, üniversite ise bir mesleğe hazırlama anlamında mesleki eğitim olarak nitelendirilmektedir.

16 kişilik dersliklerde veya atölyelerde öğrenmeyi zenginleştirici uyarıcılarla aktif öğrenme süreci gerçekleşmektedir.

Yukarıda belirlenen eğitim kademelerinde sarmallık ilkesi ile hazırlanan ders programları bir bütün olarak öğretmenlerce incelenmekte, birliktelik sağlanmaktadır. Örneğin matematik zümresine öğretimde bütünlük ve sarmallık ilkesinden hareketle 1-8 sınıfların matematik dersini okutan öğretmenleri katılmaktadır. Diğer derslerde de benzer uygulama devam etmektedir.

Yine ders programlarının disiplinler arası ilişkilerini, öğrencinin fark etmesi sağlanmaktadır.

Drama, satranç, zeka oyunları, roman, hikaye, şiir, senaryo, analiz, yorum, eleştiri yapma, fikir üretme, güzel sanat ve spor etkinlikleri yürütülmektedir.

PROJE ÇALIŞMALARI


Öğrencilere proje üretme alışkanlığı kazandırma,

Bakanlığın TÜBİTAK’ın ve Valiliğin ürettiği projelerden yararlanma,

Okulun bilgi bankalarında bulunan projelerden yararlanma

Üniversitelerin, meslek kuruluşlarının projelerini takip etme, yararlanma,

Ulusal ve uluslararası projelere katılıma,

TAM ÖĞRENME MODELİ


4. sınıftan itibaren ünite bitimlerinde (her ay sonu) yapılacak performans değerlendirme süreç izleme (SİS) sınavlarında %70 altında başarı sağlayan 4. 5. 6. 7. ve 8 Sınıf öğrencileri sonuçlarına göre hafta içi ve hafta sonu geri besleme çalışmalarına alınır.

Geri beslemede eksik olan veya öğrenilemeyen konular, grup öğrencilerine ders öğretmenleri tarafından tekrarlanır veya pekiştirilir.