KÜLTÜREL BAKIŞ AÇISI


Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi, iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağına sahip olması ile mümkündür. Nitelikli insan kaynağına sahip olmak, kuşkusuz ülkenin eğitim sistemi ile ilişkilidir. Eğitim sisteminin başarısında ise en önemli etkenler arasında yetiştirilen öğretmenlerin niteliği yer almaktadır. Öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili
olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanıdır.