2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÖZEL ÇAĞLAR KOLEJİ
YABANCI DİL DERS HEDEFLERİMİZANASINIFI İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Anasınıfı 3/4 yaş grubuna haftada 6 saat ve yine 5/6 yaş grubuna 6 saat İngilizce dersi okutulacaktır. Anasınıfındaki 3-6 yaş grubu öğrencilerin seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun nitelikte renkli ve eğlenceli ders kitapları seçilmiştir.
Anasınıflarımızın İngilizce derslerinde “Hooray Level A ve B”adlı ders kitapları kullanılacaktır. Kitaplardaki renkli karakterlerimiz ve kuklalarımız İngilizce öğrenmeyi daha ilgi çekici ve zevkli hale getirmektedir. Bunun yanı sıra kitabın işlenmesinde renkli kelime kartları, şarkılar, hikayeler, CD’ler, posterler, öğretmen kitabındaki aktiviteler ve hafta sonunda ödev olarak verilen çalışma kağıtlarından faydalanılacaktır. Kitaplarımızdaki kullanılacak olan CD ROM programlarıyla, öğrencilerimiz eğlenceli ve görsel aktiviteler eşliğinde birçok yeni kelime ve kelime grupları öğreneceklerdir.
Velilerimize ise bilgilendirme yapmak amacıyla bir ay boyunca öğrenilmiş olan kelime ve konuşma kalıplarının yer aldığı (Türkçe okunuş ve anlamlarıyla birlikte) bir rapor gönderilecektir. Sene sonunda öğrencilerimize ders kitabındaki konularını, 300 kelime ve konuşma kalıbını, eğitici şarkıları öğretmek; bunun yanı sıra öğrencilerimizle birlikte çeşitli dramalar ve gösteriler hazırlamak amaçlanmaktadır.

1.SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca 10 saat (main course + skills) olarak okutulacak dersimizde, “Hi Kids 2 + Hi Kids 3” isimli kitaplar kullanılacaktır. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin seviyelerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir. Bu kitapların işlenmesi sürecinde; renkli kelime kartlarından, posterlerden, şarkılardan, hikayelerden, oyunlardan, DVD’lerden yararlanılarak öğrencilerimizin İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrenilecek olan kelimeler ve dilbilgisi yapıları, öğrencilerimizin motor becerilerinin gelişiminde kolaylık sağlayacaktır. Düzenli olarak verilecek olan projeler ve çalışma kâğıtları öğrenilen konuların pekiştirilmesine destek olacaktır. Her hafta sonu, düzenli olarak çalışma kâğıtları verilecek ve öğrencilerimizin hafta boyunca öğrendiği konuları pekiştirmeleri sağlanacaktır. Kitaplarımızda ki CD ROM programlarıyla, öğrencilerimiz eğlenceli ve görsel aktiviteler eşliğinde birçok yeni kelime öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra; velilerimizi derste işlenen konular hususunda bilgilendirmek amacıyla, her hafta sonu verilecek olan çalışma kâğıtlarının ilk sayfasında, o hafta işlenen konular hakkında ayrıntılı bir bilgi verilecektir.
Öğrencilerimiz bir yıl sonunda; kitaptaki çeşitli konular hakkında bilgi edinmiş olacaktır. Ayrıca; çeşitli şarkılar ve minimum 600 kelime de öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra, yapılan aktivite ve çalışmalarda, zaman içinde bireysel çalışmayı, grup çalışmasını öğrenecekler ve bu doğrultuda özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını geliştireceklerdir.

2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca 10 saat olarak okutulacak dersimizi main course ve skills dersleri oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin İngilizce’yi severek ve daha kalıcı öğrenmelerini sağlamak amacıyla onların yaş ve seviyelerine uygun, renkli ve eğlendirici ders kitapları seçilmiştir. Main course dersleri için “Fairyland 2 + Little Red Riding Hood (Reader) + Chicken Licken (Reader) ”, skills dersleri için de“Reading & Writing 1 ” kitapları seçilmiştir. Seçilen kitapların işlenmesi süresince renkli oyun kartlarından, posterlerden, şarkılardan, hikayelerden, oyunlardan ve çalışma kağıtlarından faydalanılacaktır. Öğrenilen kelime ve kavramlar öğrencilerimizin hem motor becerilerini geliştirici hem de pekiştirici nitelikteki projelerle desteklenecek ve bu çalışmalar portfolyolarda toplanacaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, “quiz” uygulamasına katılacaklar, böylelikle öğrencilerimizin ünite boyunca işlenmiş olan konuları ne kadar öğrenmiş oldukları ölçülecektir. Kitaplarımızda ki CD ROM programlarıyla, öğrencilerimiz eğlenceli ve görsel aktiviteler eşliğinde birçok yeni kelime öğreneceklerdir. Her hafta sonu düzenli olarak çalışma kağıtları verilecek, öğrencilerimizin hafta boyunca öğrendikleri kelime ve konuşma kalıplarını tekrar etmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimiz yılsonunda kitabın içerdiği tüm konuları, çeşitli şarkıları ve minimum 700 kelime öğrenmiş olacaklardır.

Bunun yanı sıra yapılan çalışmalarda zaman içinde bireysel çalışmayı, grup çalışmasını öğrenecekler ve bu doğrultuda özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını geliştireceklerdir.

3.SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


Bu Eğitim-Öğretim yılında, sene boyunca 10 saat (main course + skills) olarak okutulacak olan dersimizde “Fairyland 3 + Snow White (Reader ) + Reading & Writing 2 + Cambridge Starters ” isimli kitaplar okutulacaktır. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin seviyelerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir. ‘Starters’ isimli kitaplarımızla ise öğrencilerimiz, yılsonunda yapılacak olan Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanacaklardır. Dersimiz boyunca, öğrencilerimize, önce kavram ve kelimeler daha sonra da günlük dilde kullanabilecekleri konuşma kalıpları öğretilecektir. Bu kitapların işlenmesi sürecinde; renkli kelime kartlarından, posterlerden, şarkılardan, hikayelerden, oyunlardan, DVD’lerden yararlanılarak öğrencilerimizin İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Düzenli olarak verilecek olan araştırmaya yönelik ödevler ve çalışma kağıtları öğrenilen konuların pekiştirilmesine destek olacaktır. Bunun yanı sıra, ünite ve konu sonlarında “quizler” yapılacak. Böylelikle ünite boyunca işlenmiş olan konuların ne kadar öğrenildiği ölçülmüş olacaktır. Her hafta sonu, düzenli olarak çalışma kağıtları verilecek ve öğrencilerimizin hafta boyunca öğrendiği konuları pekiştirmeleri sağlanacaktır. Kitaplarımızda ki CD ROM programlarıyla, öğrencilerimiz eğlenceli ve görsel aktiviteler eşliğinde birçok yeni kelime öğreneceklerdir.
Öğrencilerimiz bir yılsonunda kitaplarındaki çeşitli konuları öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca; çeşitli şarkılar ve minimum 800 kelime de öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra, yapılan çalışmalarda, zaman içinde bireysel çalışmayı, grup çalışmasını öğrenecekler ve bu doğrultuda özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını geliştireceklerdir.

4. SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca haftada 10 saat (main course + skills) olarak okutulacak olan dersimizde “Incredible 5 Team 1 + Cinderella ((Reader ) + Reading & Writing 3 + Cambridge Movers ”, isimli kitaplar seçilmiştir. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin İngilizce düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir. Dersimiz boyunca öğrencilerimize önce kavram ve kelimeler daha sonra da günlük dilde kullanabilecekleri konuşma kalıpları öğretilecektir. Bunların yanı sıra ünite ve konu sonlarında öğrencilerimiz “quiz” olacak ve alacakları notlar karne notuna etki edecektir. Movers isimli kitaplarımız ile öğrencilerimiz yılsonu yapılacak olan Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanacaklardır. Derslerimizde kitaplarındaki tüm konuların öğretilmesi hedeflenmektedir.Bunun yanı sıra, öğrencilerimize işlenen ünite ile paralel ödevler ve projeler verilecektir. Her hafta düzenli olarak hafta sonu çalışma kâğıtları verilecek ve sınıf içi kontrolleri yapılacaktır. Ödevlerin takibi sıkı tutulacaktır. Sene sonunda öğrencilerimizin kelime dağarcıkları artmış ve minimum 900 kelime öğrenmiş olacaklardır.

5.SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


5.Sınıflarımızı orta okulun hazırlık sınıfı olarak kabul ettiğimiz için yoğun bir yabancı dil öğretimi yapılması amaçlanmaktadır.Sene boyunca haftada 14 saat (main course + skills) olarak okutulacak olan dersimizde “Incredible 5 Team 2 + Incredible 5 Team 3 + Cambridge Flyers + Sleeping Beauty (Reader) + Trip to the Rainforest (Reader ) ”isimli kitaplar seçilmiştir. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin İngilizce düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir. Dersimiz boyunca öğrencilerimize önce kavram ve kelimeler daha sonra da günlük dilde kullanabilecekleri konuşma kalıpları öğretilecektir. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz konu ve ünite sonlarında quiz olacak ve alacakları notlar karne notuna etki edecektir. Derslerimizde kitaplarımızda ki tüm konuların öğretilmesi hedeflenmektedir, Bunlara ek olarak, öğrencilerimiz her konu ve ünite sonunda çeşitli projeler ve quizler olacaklar. Bunların yanı sıra, öğrencilerimize işlenen üniteyle paralel araştırmaya yönelik ödevler verilecektir. Ödevlerin takibi sıkı tutulacaktır. Sene sonunda, öğrencilerimizin kelime dağarcıkları artmış ve birçok yeni kelime öğrenmiş olacaklardır.

6. SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca haftada 10 saat (main course + skills) olarak okutulacak olan dersimizde main course ders kitabı Incredible 5 Team 3’ ün okutulması hedeflenmektedir. Seçilen ders kitabı 1000 civarında kelime içermektedir. Ders kitaplarının yanı sıra öğrencilerimiz, “A mirror,a lemon and a carpet” adlı hikâye kitaplarını,” Reading & Writing 5”adlı skills kitabını da okuyacaklardır. Öğrencilerimiz için faydalı olduğuna inandığımız ve İngilizce düzeylerini Uluslararası platformda belirleyen Cambridge Sınavlarına bu yıl da hazırlanacaklardır. Bu doğrultuda “Cambridge Flyers ” kitabı okutulacaktır. Öğrencilere hafta sonları çalışma kâğıtları verilecek, ödevler ve çalışma kâğıtlarının takibi de yapılacaktır. Bunların yanı sıra ünite ve konu sonlarında öğrencilerimiz “quiz” olacak ve alacakları notlar karne notuna etki edecektir.

7. SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


7. Sene boyunca haftada 10 saat (main course + skills) olarak okutulacak olan dersimizde main course ders kitabı “Cambridge More 4”un ,skills dersinde de “Reading & Writing 5”in okutulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz için seçilen ders kitabı birçok yeni kelime içermektedir. Ders kitaplarının yanı sıra öğrencilerimiz, seçilen “Tin Tin The Lost Treasure “ adlı hikâye kitabını da okuyacaklardır. Öğrencilerimiz için faydalı olduğuna inandığımız ve İngilizce düzeylerini Uluslararası platformda belirleyen Cambridge Sınavlarına bu yıl da hazırlanacaklardır. Bu doğrultuda “Ket Target SB&WB ” kitabı okutulacaktır. Öğrencilere hafta sonları çalışma kâğıtları verilecek, ödevler ve çalışma kâğıtlarının takibi de yapılacaktır.Bunların yanı sıra ünite ve konu sonlarında öğrencilerimiz “quiz” olacak ve alacakları notlar karne notuna etki edecektir.

8. SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca haftada 8 saat (TEOG) olarak okutulacak olan dersimizde; “Maraton Set”+ “Ahead with English Set” + “More and More Set"kitapları okutularak , öğrencilerimizin TEOG 1 ve TEOG 2’de başarılı olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz için seçilen tüm sınav kitapları birçok yeni kelime içermektedir. Öğrencilere hafta sonları çalışma kâğıtları verilecek, ödevler ve çalışma kâğıtlarının takibi de yapılacaktır.