ÇAĞLAR OKULLARI
STRATEJİK HEDEF VE ÇALIŞMALARIMIZÜlkemizi, çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı yapacak nitelikte bireyler yetiştiren, eğitim alanında fark yaratan, model alınan, marka değeri yüksek bir eğitim kurumu olmayı hedefliyoruz.

Ulusal kültür ve değerlerimizi yaşama ve yaşatma, yurttaşlık bilincini ve sosyal sorumluluğu artırma, evrensel kültür ve değerlere entegrasyonu sağlamada kararlıyız.

Her öğrencimiz;


Kendi kültürünü özümseyen, evrensel düşünebilen, bilişim teknolojilerine hakim, anadilin yanında en az iki yabancı dil bilen,
Yine her öğrencimizin baskın yeteneklerini ortaya çıkaracak profesyonel gözlem ve teknikler,
Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun üst öğrenime hazırlayan sarmal projeler.

Unutulmaması gereken önemli bir olgu da ülkelerin, kurumların ve bireylerin hedefi ne ise kapasitesinin de ancak o kadar olduğu gerçeğidir. Bu anlamda eğitim kurumlarımız geleceği kurgulayan stratejik düşünen, vizyon sahibi lider öğrenci yetiştirmede kararlı olmalıdır. Ayrıca Proje temelli eğitim modelini yaygınlaştırılması ile ülkemizden beyin göçünün en asgari düzeye ineceğine inanmaktayız.

Ülkemizi, kendi cevherinden yararlanmaları için eğitim alanında köklü değişiklikler yapmaya özendirmeye önemli ölçüde ihtiyaç bulunmaktadır.

Sonuçta Ülkemizin, kendi rezervlerini kullanabilecek (Kara ve Akdeniz doğalgazı, bor yatakları vb gibi) değer, ileri teknoloji üretecek öğrenci yetiştirmede kararlıyız.

Çalışmalarımız analiz edildiğinde:

BAKANLIĞIMIZDA YAPLANMA VE YÖNLENDİRME


Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ana ve ilkokul okuma yazma ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tanınabileceği ”temel eğitim”,
Orta okul, öğrencilerin sayısal, sözel, sanatsal ve sportif alanlarını ortaya çıkaracak “yönlendirme eğitimi”,
Lise Mesleğe hazırlayan “alan eğitimi”
Üniversitelerde ise “mesleki eğitim” olarak tanımlanmaktadır.

ÇAĞLAR OKULLARINDA YÖNLENDİRME HİZMETLERİ


Bakanlığımız, temel, ilk, orta ve meseleki eğitimleri birbirleri ile ilşkilendrrek aşpamalı düzenlenen kademeli aşamalı ışığında 16 kişilik atölyelerimizde öğrencilerimizin kişisel gelişim özellikleri baskın zekaları ve öğrenme stilleri belirlenmekte ve ayrıntılı “Kişisel Dosyaları” tutulmaktadır.

Profesyonel danışamalıklarımızla öğrencilerimizin güçlü olduğu alanlarda araştırma yapması, proje hazırlaması özendirilerek başarı güdüsü ortaya çıkarılmakta, Zayıf olduğu alanlar ise desteklenerek güçlendirilmektedir.

Sarmal araştırma çalışmaları ve projelerle üst öğretime hazırlanmaktadır