ÇOKLU ZEKA ENVANTER VE DEĞERLENDİRMELERİ


Öğrencilerimizi okulumuzun ilk bir aylık süreç içerisinde çoklu zeka envanter uygulamaları ve de çeşitli yöntem tekniklerle zeka alanlarını belirleyerek eğitim ve öğretim ortamında ve yöntem tekniklerde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.