İlkokul


İlkokulumuz üst düzey okuryazarlık, yaşamda matematik, dünyamızı anlama ve İngilizceden oluşur. Öğrencilerimizin, bireysel farklılıklarını gözeterek bütünsel gelişimlerini destekleyen, teknoloji ile donanmış öğrenme ortamlarında, bilimsel yöntem ve tekniklerle başarıya ulaşmaları için çalışmaktayız.