ÖZEL ÇAĞLAR OKULLARI
2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜÖzel Çağlar Okulları Matematik ve İngilizce ağırlıklı programını sürdürmektedir.
Küreselleşen bir dünyada diğer toplumlarla da kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin gelişmesi adına her öğrenci en az ikinci bir yabancı dili öğrenmesi bir ihtiyaç haline gelmektedir.
Dil öğrenmek bir amaç olmaktan daha çok öğrencinin uluslararası alanlarda kendini rahat ifade edebilmesi bakımından bir araç olmaktadır.
Yabancı Diller Bölümü olarak öğrencilerimize birinci yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil olarak da İspanyolca öğrenimi sunulmaktadır. Her iki yabancı dili de 21.Y.Y. becerileri doğrultusunda etkin bir şekilde öğrenmeleri sağlanarak “Çift Dilli” olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Küreselleşen bir dünyada diğer toplumlarla da kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin gelişmesi adına en az ikinci bir yabancı dilin önemi her geçen gün artmakta ve bir ihtiyaç haline gelmektedir. Dil öğrenmek bir amaç olmaktan çok bireyin kişisel özelliklerini ön plana çıkarması adına bir araç olmakta ve bu sayede birey kendini uluslararası alanlarda rahat ifade edebilmektedir.
Kendilerini sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde rahatlıkla ifade eden, bilgili, açık fikirli, duyarlı, sorgulayan, düşünen öğrenciler yetiştirme hedefiyle Çağlar Koleji olarak bilingual (çift dillilik) bir eğitim-öğretim programını benimsemekteyiz.
Kurumumuzda İspanyolcayı 2. yabancı dil olarak anasınıfından itibaren 8.ci sınıflara kadar tüm öğrencilerimizin öğrenimine sunuyoruz.
Seçmiş olduğumuz ders kitaplarımızın tamamı alanında uzman ve deneyim sahibi öğretmen kadromuz tarafından Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak hazırlanmıştır.
Anasınıflarında, taklit öğrenme anlamına gelen “Total Physical Response” aktif olarak kullanılmaktadır.

Eğitimin her kademesinde dersler, yazma çalışmaları, okuma, konuşma ve dinleme etkinlikleriyle şekillenmektedir. İngilizce grameri ve zaman kavramları; diyaloglar, sınıf aktiviteleri, drama çalışmaları, hikaye anlatım çalışmaları, hikaye tamamlama aktiviteleri, online kelime oyunları, sunumlar ve atölyelerimizde yapılan çeşitli proje çalışmaları ile verilir. Böylece öğrencilerin dili yaşayarak, uygulayarak ve bilhassa da severek öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Bunları gerçekleştirirken de dünya çapında en çok uygulanan “Communicative Approach” denilen iletişimsel yöntem derslerimizde aktif olarak uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz, İngilizce’yi günlük hayatında kullanabilmelerini sağlayabilmek için Ana dili İngilizce olan ülkelere eğitim amaçlı yaz okulu ve kültür gezileri veli talepleri doğrultusunda düzenlenir.
İlkokul ve Ortaokul sınıflarında öğrencilerin genel kültürlerini ve İngilizce'ye olan ilgilerini artırmak amacıyla “Quiz Show” lar düzenlenmekte, öğrencilerin düşünme, konuşma ve yazma becerileri geliştirilmekte ayrıca ”Question/Idiom/Student of the Month” gibi yarışmalar yapılarak İngilizce araştırmaya motive edilir. Ayrıca “Native” öğretmenle de yabancı dil derslerimize destek verilmektedir.
Ayrıca Derslerimizde kelime kavratma ve bilgilerini pekiştirmek amaçlı olarak da“Scrabble / Taboo” turnuvaları “Debate + Quiz Show” yarışmaları düzenlenmektedir. Sınıf içi ve sınıflar arası yapılan bu yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmektedir.
Bölümümüz tarafından öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini uluslararası alanda belgelemek ve onlara sınav tecrübesi kazandırmak amacıyla, İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'ne bağlı, dil testleri konusunda uzman Cambridge ESOL Kuruluşu tarafından hazırlanan Cambridge Young Learners English Tests ;3. sınıflar için Starters, 4. sınıflar için Movers , 5. sınıflar için Flyers, 6.sınıflar için Key English Test (KET) ve 7.sınıflar için de Preliminary English Test (PET) sınavlarına yönelik düzenli çalışmalar yürütülmektedir
Aynı çalışmalar, 8.sınıf öğrencilerimizin LGS sınavları için de titizlikle gerçekleştirilmekte ve bu doğrultuda tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından çoklu kaynaklar aracılığıyla öğrencilerimiz test tekniği geliştirilip ülkemiz geneli rekabet edecek düzeyde hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimizin dil eğitimini görsel ve işitsel olarak da desteklemek amacıyla düzenli olarak İngilizce dublaj-altyazılı film/dizi gösterimi yapılmaktadır. Öğrenciler sadece film/dizi izlemekle kalmayıp aynı zamanda filmlerle/dizilerle ilgili çeşitli aktiviteler yaparak pratik öğrenmeleri pekiştirilmektedir.
Anasınıfından 8. Sınıfa kadar öğrencilerimiz yabancı dil adına öğrenmiş olduklarını, sınıflarda ve koridorlarda bulunan “English Corner” panolarında hazırladıkları çeşitli projeleri sergilemektedirler.
Yıl sonunda ise anasınıfından itibaren 7. sınıflara kadar tüm öğrencilerimiz, düzenlenen yıl sonu gösterilerinde ve “Yabancı Diller Günü” nde çeşitli dramalar, skeçler, bilgi yarışmaları, korolar vs çeşitli etkinlikler sergileyerek, yabancı dil adına performanslarını sergilerler.
Başarı, daima, "Başaracağım" diyerek hedeflerini takip edenlerin olmaktadır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor okulumuza hoş geldiniz diyoruz…😊

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI