ÖĞRENEN KURUM OLMA


Vizyon Belgesi ve Stratejik Plan hazırlıyoruz.

Vizyon Belgesi ve Stratejik Plan kapsamında okulumuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizce ayrı ayrı “Yıllık Gelişim Hedeflerini” hazırlamaktayız, bu hedeflerin gerçekleşme düzeylerini değerlendirip paylaşmaktayız.

İnovatif Eğitim liderliğini sürdürmekteyiz.;

Kalite Çemberindeki Çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri gerçekleştirmekteyiz.

Velilerimize ve çevre okullarımıza yönelik eğitimleri sürdürmekteyiz.

İLKELERİMİZ


Çağlar Okulları olarak;

Kendi kültür değerlerimizle evrenselliği birlikte yaşatırız.

Yönetimde objektif, ilkeli ve tutarlı davranırız,

Başarıda takım ruhu ile çalışmanın önemine inanırız.

Öğrencilerimizin geleceğini kendi geleceğimiz sayarız,

Fırsat eşitliğini yaşatırız.

Eğitimde kaliteden ödün vermeyiz.

Paydaşlarımız ile açık iletişimizi sürdürürüz.

Katılımcı yönetişim anlayışı ile paydaşlarımızla ortak kararlar alırız.

Çalışmaları planlı yürütürüz.

Sosyal, kültürel faaliyetleri destekleriz.

Her öğrencilerimizin, bir spor ve müzik dalında yetişmesini destekleriz

Değişimin gelişimin sürekliliğine inanırız.

Her öğrencinin öğrenebileceğini biliriz,

Değişmeyen tek şeyin, değişim olduğuna inanırız.