Stratejik Hedeflerimiz


Proje temelli eğitim modelini yaygınlaştırarak, ülkemizden beyin göçünü engellemek Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yılı olan 2023’ te eğitimde, gelişmede ve değişimde öncü olma,
Öğrencinin, demokratik katılımı ile yeteneklerine uygun yaparak yaşayarak öğreneceği ortamlarda geleceğin liderlerini yetiştirme,
Değişen dünyanın, değişen koşullarına göre uygulanabilir, kalıcı eğitim modelleri oluşturma,
Ekipman ve donanımlar ile etkili öğrenme stratejilerini, eğitim ortamlarına uygun kullanarak eğitimde kaliteyi artırma, öğrencilerimizi üst kurumlara isabetli yerleşmelerini sağlama,
Eğitim sisteminin beklentilerine uygun olarak öğrencilerimizin becerilerini ve niteliklerini geliştirmek için okuma alışkanlığını kalıcı hale getirme,
Ulusal kültür ve değerlerimizi yaşama ve yaşatma, yurttaşlık bilincini ve sosyal sorumluluğu artırma, evrensel kültür ve değerlere entegrasyonu sağlama,
Gelişimlerden veliyi ve çevreyi bilgilendirerek, veli – okul – çevre, dayanışmasını artırma,
Çağlar Okullarını marka değerine ulaştırma, bu marka değerini ve farkını ülke – dünya genelinde yayma.
Ülkemizi, kendi cevherinden yararlanmaları için eğitim alanında köklü değişiklikler yapmaya özendirme,