EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİMİZÖğrencilerimizin, baskın zekalarına, öğrenme stillerine uygun planlama ve eğitim süreci içerisinde ezbersiz öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz.

Robotik, kod okuma eğitimini uyguluyoruz.

Geleceği Kurgulama eğitimlerimizle inovatif düşünmeyi gerçekleştiriyoruz.

Bir okumada, bir dinlemede ve bir izlemede anlama projesi ile “genel anlama ve dikkat yoğunluğunu” geliştiriyoruz

Bilim ve düşünme atölyelerini etkili kullanmaktayız,

Evrensel düşünme ve entegrasyona uygun olarak İngilizce ve İspanyolca dillerini öğretiyoruz.

Öğrencilerimize 21. Yüz Yıl becerileri kapsamında, özgün çalışmalar ile yaratıcılığı, analitik, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştiriyoruz.

Matematik ve dil ağırlıklı program yürütmekteyiz.

Satranç, akıl - zeka oyunları ile altrnatif düşünme becerilerini güçlendiriyoruz.

Hafta sonu geri belseme ve sınavlara hazırlama kursları ile tam öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz.

Şiir, öykü, roman, senaryo, proje vb yazarak yaratıcılığını geliştiriyoruz.

Araştırma inceleme amaçlı kültür gezileri düzenleniyoruz.

Ayrıca yurt dışı inceleme gezileri planlıyoruz.

Ulusal kültür ve değerlerimizi yaşama ve yaşatmada kararlıyız.