Değerler Eğitimi


Değerler Eğitimi Programının uygulanması ile,

Sağlam karakterli bireyler yetiştirilmesi,

Temel değerlerin pekiştirilmesi,

Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarının sağlanması,

Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilmesi,

Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişinin sağlanması hedeflenmektedir.


AĞIRLIKLI KONULARIMIZ


Merhamet, Doğruluk, İyilik, Yardımseverlik, Vatan Sevgisi, Sabır, Sorumluluk, Dostluk, Adalet, Barış, Doğayı Koruma olacaktır.