Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci Meclisleri


Hoşgörü ve çoğulculuk bilincini geliştirme, seçme seçilme ve demokrasi kültürünü kazanma, demokratik liderliği benimseyebilme ve bu konuda kamu oyu oluşturma etkinlikleri planlı yürütülmektedir.