kurucumuzdan mesaj var


Sayın velilerimiz, Kıymetli öğretmenlerimiz Sevgili Öğrencilerimiz,


Öğretim programları, küresel gerçeği de dikkate alarak sürdürülebilir değişim ve gelişme için Bakanlığımızca yenilenmektedir.

Unutulmaması gereken önemli bir olgu da ülkelerin, kurumların ve bireylerin hedefi ne ise kapasitesinin de ancak o kadar olduğu gerçeğidir. Bu anlamda eğitim kurumlarımız geleceği kurgulayan, stratejik düşünen, vizyon sahibi lider öğrenci yetiştirmede kararlı olmalıdır.

Sonuçta, Ülkemizin, kendi rezervlerini (Kara ve Akdeniz doğalgazları, bor yatakları vb gibi) kullanabilecek ileri teknoloji üretecek bireyler yetiştirmeye önemli ölçüde ihtiyaç bulunmaktadır.
Ayrıca Proje temelli eğitim modelinin yaygınlaştırılması ile de ülkemizden beyin göçünün en asgari düzeye ineceğine inanmaktayız.

Çağlar Okulları olarak Kendi Kültürümüzü özümsemenin yanında, 21. Yüz Yıl becerileri ve ileri teknolojileri ile donanımlı, anadilinin yanında en az iki yabancı dil bilen, ülkemiz ve küresel gerçeği analiz edebilen, stratejik düşünen, girişimci, özgüveni yüksek, lider yetiştirme hedefinde ve çabasındayız.

Bu hedeflere ulaşmamızda,


Proje tabanlı ezbersiz öğrenme modelimiz, atölye uygulamalarımız, bire bir geri besleme çalışmalarımız, aktif öğrenme, alternatif ölçme teknikleri, oldukça etkili olmaktadır.

Ezbersiz proje okulumuzda,


Rehberlik servisimizce her öğrencimizin zeka alanları, öğrenme stilleri baskın yeteneklerini ortaya çıkaracak profesyonel gözlem ve teknikler uygulanmakta, bu verilerden öğrenme sürecinde yararlanılmaktadır.

Öğrencilerimizin güçlü olduğu alanlarda uygun üst öğrenime hazırlayan sarmal projeler ve araştırmalar yaptırılmakta, araştırmalar için proje bankası kurulmuştur.

Ezbersiz Proje okulu olmanın getirdiği sorumlulukla bir okuduğunu, bir dinlediğini, bir izlediğini anlama projesi ile birlikte bir çok projeler de sürekli yürütülmektedir.

Bilinen bir gerçek de , öğrenme sürecinde her çocuk özeldir. öğrencilerimizin farklı aynı zamanda güçlü yeteneklerini dikkate alan eğitim sürecinde başarı güdüsüyle öğrendiklerinden mutlu olmalarını sağlıyoruz.

Yine demokratik yönetişim anlayışı ile insan ilişkilerini sağlıklı yürüterek de, öğretmenlerimizin ve siz sevgili öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlıyor, farklılaşmayı, fark yaratmayı kalıcı hale getiriyoruz bu farklılığımızla “öğrenen kurum” olma iddiasında ve kararlılığındayız.

Yeniliklerimize ulaşmak ve zamanı verimli, kullanabilmek için okulumuzu Eğitim Öğretime iki hafta önce açıyoruz.
Çağlar farkının İlçemizde, İlimizde, Ülkemize ve yakın gelecekte dünyada da tanınacağına inanıyoruz.

Bu güzel duygu ve beklentilerle siz sayın velilerimizin içten samimi katkıları için teşekkür ediyor, kıymetli öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz.
Yusuf KORKMAZ
ÖZEL ÇAĞLAR OKULLARI - 2018