2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÖZEL ÇAĞLAR KOLEJİ
İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZANASINIFI İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


Küçük çocuklarda dil öğrenme doğal olarak sahip oldukları bir yetenektir. Yetişkinlerin ya da gençlerin tersine, bilinçli bir öğrenme olmadan da dil öğrenmeye isteklidirler. Konuşulanları taklit etme ve kuralları kendi kendilerine çözme yeteneğine sahiptirler. Doğru yönlendirildikleri takdirde hiç zorlanmadan diğer dilleri öğrenebilirler. Çağlar Koleji, çocuklara özel olarak dizayn edilmiş maksimum 15 kişilik modern sınıflarda uzman öğretmenler eşliğinde Çeşitli teknolojik eğitim ekipmanlarından faydalanarak, çocuğunuza İngilizceyi duyarak, konuşarak ve gerçek hayatla ilişkilendirerek öğretmektedir. Öğretmenlerimiz, dil öğrenimindeki etkili ve modern yöntemleri takip etmekte, derslerin daha ilgi çekici ve eğlenceli olması için sürekli bir çalışma içindedirler. Çocuklar için uyguladığımız İngilizce Öğretme Metotları son derece kalıcı, öğretici ve renklidir. Çocuklarınız eğlenerek İngilizce öğrenirler.
Yabancı dil eğitim programımız çocuklara temel konuşma yeteneğini şarkılar, oyunlar, yaratıcı drama, hikâyeler, vs. gibi çocukların ilgisini toplayabildiğimiz aktivitelerle öğretme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca her öğrenci için portfolyo dosyaları hazırlanır bu dosyalarda; Öğrenci Derse Katılım Çizelgesi, Proje Değerlendirme Raporları, Bir dinlemede-izlemede anlama raporları, Aylık Performans Takip Raporları mevcuttur.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, öğrencilerin seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun nitelikte renkli ve eğlenceli ders kitapları seçilmiştir.
Kitaplardaki renkli karakterlerimiz ve kuklalarımız İngilizce öğrenmeyi daha ilgi çekici ve zevkli hale getirmektedir. Bunun yanı sıra kitabın işlenmesinde renkli flashcardlar, şarkılar, hikayeler, CD’ler, posterler, öğretmen kitabındaki aktivitelerden de faydalanılacaktır. Kitaplarımızın dijital ortamı sayesinde öğrencilerimiz eğlenceli ve görsel aktiviteler eşliğinde birçok yeni kelime ve kelime grupları öğreneceklerdir.
Velilerimize ise bilgilendirme yapmak amacıyla bir ay boyunca öğrenilmiş olan kelime ve konuşma kalıplarının yer aldığı (Türkçe okunuş ve anlamlarıyla birlikte) bir rapor gönderilecektir. Sene sonunda öğrencilerimize ders kitabındaki konularını, 300 kelime ve konuşma kalıbını, eğitici şarkıları öğretmek; bunun yanı sıra öğrencilerimizle birlikte çeşitli dramalar ve gösteriler hazırlanmayı hedeflemekteyiz.
Anaokulu Hazırlık İngilizce Kitaplarımız da yine Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak öğrencilerimizin dil ve yaş gelişimleri dikkate alınarak alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından seçilmiştir. Speaking dersleri ile toplamda haftada 10 saat İngilizce eğitimi vererek öğrencilerimizi bir üst öğretime hazırlamayı hedeflemekteyiz.

1.SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


2019-2020 akademik yılı içerisinde; 10 saat (Main Course + Skills+ Reader ) olarak okutulacak dersimizde, Avrupa Dil Portfolyosuna uygun hazırlanmış kitaplar kullanılacaktır. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerimizin dil ve yaş seviyelerini dikkate alırken, ilgi ve ihtiyaçlarına da cevap verir niteliktedir. Bu kitapların işlenme sürecinde; flashcardlardan, posterlerden, şarkılardan, hikayelerden, oyunlardan, DVD’lerden ve her türlü dijital malzemelerden yararlanılarak öğrencilerimizin İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflenmektedir.

Öğrenilecek olan kelimeler ve dilbilgisi yapıları, öğrencilerimizin dilsel gelişimlerini desteklemektedir. Düzenli olarak atölyelerimizde hazırlanan projeler ve performans çalışmaları öğrenilen konuların pekiştirilmesine destek olacak niteliktedir. Düzenli olarak verilen çalışma kâğıtları öğrencilerimizin hafta boyunca öğrendiği konuları pekiştirmelerine olanak sağlarken öğretmenimize de öğrencilerin eksiğini tespit edip geri besleme çalışması gerekli durumları belirlememizi sağlamaktadır. Dijital ortamda öğrenme; öğrencilerimize eğlenceli ve görsel aktiviteler eşliğinde interaktif bir eğitim alma fırsatı sunmaktadır.

Öğrencilerimiz bir yıl sonunda; kitaptaki çeşitli konular hakkında bilgi edinmiş olacaktır. Ayrıca; her ünite içerisinde şarkılar ve yüzlerce kelime de öğrenmiş olacaklardır. Yıl sonunda sergileyeceğimiz drama gösterimiz olacaktır. Bunun yanı sıra, yapılan aktivite ve çalışmalarda, zaman içinde bireysel çalışmayı, grup çalışmasını öğrenecekler ve bu doğrultuda özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını 21.Y.Y. becerileri doğrultusunda geliştireceklerdir.


2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


Küçük çocuklarda dil öğrenme doğal olarak sahip oldukları bir yetenektir. Yetişkinlerin ya da gençlerin tersine, bilinçli bir öğrenme olmadan da dil öğrenmeye isteklidirler. Konuşulanları taklit etme ve kuralları kendi kendilerine çözme yeteneğine sahiptirler. Doğru yönlendirildikleri takdirde hiç zorlanmadan diğer dilleri öğrenebilirler. Çağlar Koleji, çocuklara özel olarak dizayn edilmiş maksimum 15 kişilik modern sınıflarda uzman öğretmenler eşliğinde Çeşitli teknolojik eğitim ekipmanlarından faydalanarak, çocuğunuza İngilizceyi duyarak, konuşarak ve gerçek hayatla bağdaştırarak öğretmektedir. Öğretmenlerimiz, dil öğrenimindeki etkili ve modern yöntemleri takip etmekte, derslerin daha ilgi çekici ve eğlenceli olması için sürekli bir çalışma içindedirler. Çocuklar için uyguladığımız İngilizce Öğretme Metotları son derece kalıcı, öğretici ve renklidir. Çocuklarınız eğlenerek İngilizce öğrenirler.
Yabancı dil eğitim programımız çocuklara temel konuşma yeteneğini
şarkılar, oyunlar, yaratıcı drama, hikâyeler, vs. gibi çocukların ilgisini toplayabildiğimiz aktivitelerle öğretme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca her öğrenci için portfolyo dosyaları hazırlanır bu dosyalarda; Öğrenci Derse Katılım Çizelgesi, Quiz ve Test Sonuçları, Proje Değerlendirme Raporları, Bir Okumada/Dinlemede-Anlama Raporları, Aylık Performans Takip Raporları da mevcuttur.
2019-2020 akademik yılı içerisinde; 10 saat (Main Course + Skills+ Reader+MEB )olarak okutulacak dersimizde, Avrupa Dil Portfolyosuna uygun hazırlanmış kitaplar kullanılacaktır. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerimizin dil ve yaş seviyelerini dikkate alırken, ilgi ve ihtiyaçlarına da cevap verir niteliktedir. Bu kitapların işlenme sürecinde; flashcardlardan, posterlerden, şarkılardan, hikayelerden, oyunlardan, DVD’lerden ve her türlü dijital malzemelerden yararlanılarak öğrencilerimizin İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflenmektedir.

3.SINIF İNGİLİZCE DERSİ HEDEFLERİMİZ


Küçük çocuklarda dil öğrenme doğal olarak sahip oldukları bir yetenektir. Yetişkinlerin ya da gençlerin tersine, bilinçli bir öğrenme olmadan da dil öğrenmeye isteklidirler. Konuşulanları taklit etme ve kuralları kendi kendilerine çözme yeteneğine sahiptirler. Doğru yönlendirildikleri takdirde hiç zorlanmadan diğer dilleri öğrenebilirler. Çağlar Koleji, çocuklara özel olarak dizayn edilmiş maksimum 15 kişilik modern sınıflarda uzman öğretmenler eşliğinde Çeşitli teknolojik eğitim ekipmanlarından faydalanarak, çocuğunuza İngilizceyi duyarak, konuşarak ve gerçek hayatla bağdaştırarak öğretmektedir. Öğretmenlerimiz, dil öğrenimindeki etkili ve modern yöntemleri takip etmekte, derslerin daha ilgi çekici ve eğlenceli olması için sürekli bir çalışma içindedirler. Çocuklar için uyguladığımız İngilizce Öğretme Metotları son derece kalıcı, öğretici ve renklidir. Çocuklarınız eğlenerek İngilizce öğrenirler.
Yabancı dil eğitim programımız çocuklara temel konuşma yeteneğini
şarkılar, oyunlar, yaratıcı drama, hikâyeler, vs. gibi çocukların ilgisini toplayabildiğimiz aktivitelerle öğretme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca her öğrenci için portfolyo dosyaları hazırlanır bu dosyalarda; Öğrenci Derse Katılım Çizelgesi, Quiz ve Test Sonuçları, Proje Değerlendirme Raporları, Bir okumada-dinlemede anlama raporları,
Aylık Performans Takip Raporları mevcuttur.
2019-2020 akademik yılı içerisinde; 10 saat (Main Course + Cambridge+Skills+ Reader+MEB ) olarak okutulacak dersimizde, Avrupa Dil Portfolyosuna uygun hazırlanmış kitaplar kullanılacaktır. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerimizin dil ve yaş seviyelerini dikkate alırken, ilgi ve ihtiyaçlarına da cevap verir niteliktedir. Bu kitapların işlenme sürecinde; flashcardlardan, posterlerden, şarkılardan, hikayelerden, oyunlardan, DVD’lerden ve her türlü dijital malzemelerden yararlanılarak öğrencilerimizin İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflenmektedir.

4. SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


2019-2020 akademik yılı içerisinde; 10 saat (Main Course + Cambridge+Skills+ Reader +MEB) olarak okutulacak dersimizde, Avrupa Dil Portfolyosuna uygun hazırlanmış kitaplar kullanılacaktır. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerimizin dil ve yaş seviyelerini dikkate alırken, ilgi ve ihtiyaçlarına da cevap verir niteliktedir. Bu kitapların işlenme sürecinde; flashcardlardan, posterlerden, şarkılardan, hikayelerden, oyunlardan, DVD’lerden ve her türlü dijital malzemelerden yararlanılarak öğrencilerimizin İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflenmektedir.
Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin İngilizce düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir. Öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmaktır. Dersimiz boyunca öğrencilerimize önce kavram ve kelimeler daha sonra da günlük dilde kullanabilecekleri konuşma kalıpları öğretilecektir.. Öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak;Cambridge Sınavlarına hazırlayan “Movers” düzeyindeki kitabımız ile bir önceki yılın devamı olarak öğrencilerimizi yılsonu yapılacak olan Cambridge Sınavlarına hazırlamayı hedeflemekteyiz. Derslerimizde kitaplarındaki tüm konuların öğretilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize işlenen ünite ile paralel atölyelerimizde proje çalışmaları hazırlatılacaktır. Her hafta düzenli olarak çalışma kâğıtları verilip sınıf içi kontrolleri ve cevapları yapılacaktır. Sene sonunda öğrencilerimizin kelime dağarcıkları artmış ve minimum 900 kelime öğrenmiş olacaklardır. Çağlar Eğitim Kurumlarında; Yabancı Dil derslerinde de Kişiye Özgü Öğretim Modeli uygulanmaktadır bu doğrultuda, her öğrencinin öğrenme stili belirlendikten sonra derslerimiz sınıf profilleri doğrultusunda görsel, işitsel veya kinestetik öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap edecek şekilde, görsel sunumlarla, farklı anlatım şekilleriyle harmanlanıp zenginleştirilerek hazırlanmaktadır.

5.SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


5.Sınıflarımızı orta okulun hazırlık sınıfı olarak kabul ettiğimiz için yoğun bir yabancı dil öğretimi yapılması amaçlanmaktadır. Sene boyunca haftada 14 saat (Main Course + Skills + Cambridge + MEB) olarak okutulacak olan dersimizde öğrencilerimizin dil ve yaş seviyeleri göz önüne alınarak kitaplar seçilmiştir. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin İngilizce düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olup Avrupa Dil Portfolyosuna uygundur. Dersimiz boyunca öğrencilerimize önce kavram ve kelimeler daha sonra da günlük dilde kullanabilecekleri konuşma kalıpları öğretilecektir. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz konu ve ünite sonlarında “Quiz/Test” olacak ,eksikleri tespit edilerek destek sağlanacaktır. Derslerimizde kitaplarımızda ki tüm konuların başlangıç seviyesinden itibaren öğretilmesi hedeflenmektedir, Bunlara ek olarak, öğrencilerimiz her konu ve ünite sonunda atölyelerimizde çeşitli proje çalışmaları üreterek öğrendikleri konuları gerçek hayat ile ilişkilendirmeleri ve dolayısıyla etkin bir öğrenme gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Sene sonunda, öğrencilerimizin kelime dağarcıkları artmış ve birçok yeni kelime öğrenmiş olarak bir üst öğrenme hazırlanmaları hedeflenmektedir.

6. SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca haftada 10 saat (Main Course + Skills + Cambridge + MEB) olarak okutulacak olan derslerimizde öğrencilerimizin dil ve yaş seviyeleri göz önüne alınarak kitaplar seçilmiştir. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin İngilizce düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olup Avrupa Dil Portfolyosuna uygundur. Öğrencilerimiz için faydalı olduğuna inandığımız ve İngilizce düzeylerini Uluslararası platformda belirleyen Cambridge Sınavlarına bu yıl da bir önceki yılın devamı olarak hazırlanacaklardır. Bu doğrultuda “Cambridge KET ” düzeyindeki kitabı okutulacaktır. Bunların yanı sıra ünite ve konu sonlarında öğrencilerimiz “Quiz/Test” olacak eksikleri tespit edilerek destek sağlanacaktır. Derslerimizde kitaplarımızda ki tüm konuların öğretilmesi ve önceki bilgilerinin de tekrar edilerek pekiştirmeleri hedeflenmektedir, Bunlara ek olarak, öğrencilerimiz her konu ve ünite sonunda atölyelerimizde çeşitli projeler üreterek öğrendikleri konuları gerçek hayat ile ilişkilendirmeleri ve dolayısıyla etkin bir öğrenme gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Sene sonunda da, öğrencilerimizin kelime dağarcıkları artmış ve birçok yeni kelime öğrenmiş olarak bir üst öğrenime hazırlanmaları hedeflenmektedir.

7. SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca haftada 10 saat (Main Course + Cambridge + MEB) olarak okutulacak olan dersimizde öğrencilerimizin dil ve yaş seviyeleri göz önüne alınarak kitaplar seçilmiştir. Seçilen bu ders kitapları öğrencilerin İngilizce düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olup Avrupa Dil Portfolyosuna uygundur. Öğrencilerimiz için faydalı olduğuna inandığımız ve İngilizce düzeylerini Uluslararası platformda belirleyen Cambridge Sınavlarına bu yıl da bir önceki yılın devamı olarak “PET” seviyesinde hazırlanacaklardır. Öğrencilerimize düzenli olarak çalışma kâğıtları verilerek, “Quiz/Test” çalışmaları ve LGS’ye hazırlık olarak denmelere de yer verilecektir. Öğrencilerimizin yapılacak tüm akademik çalışmalarla gelişim düzeyleri gözlemlenecek, eksikleri tespit edilerek destek çalışmaları yapılacaktır. Bir üst öğrenime LGS’ye hazır olarak geçmeleri sağlanacaktır.

8. SINIF İNGİLİZCE DERS HEDEFLERİMİZ


Sene boyunca haftada 8 saat İngilizce LGS olarak okutulacak olan dersimizde öğrencilerimizin dil seviyeleri ve LGS müfredatını takip eden kitaplar okutularak öğrencilerimizin LGS’de başarılı olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilere düzenli olarak çalışma kâğıtları verilerek takibi yapılacaktır. Bunun yanı sıra, her hafta “Quiz/Test” ve Deneme çalışmaları da yapılacaktır. Öğrencilerimizin yapılacak olan tüm bu akademik çalışmalarla gelişim düzeyleri gözlemlenecek, eksikleri tespit edilerek destek çalışmaları yapılacaktır. Geçen yıl LGS’de ki İngilizce başarımız %98 oranında olup bu yıl da %100 başarı oranı hedeflenmektedir.

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI